NHR Program

NHR STATUS PORTUGAL

Sinds de invoering ervan in 2009 heeft het Portugese programma voor niet-woonachtige ingezetenen (NHR) veel geschoolde professionals, vermogende particulieren en gepensioneerden aangetrokken die een fiscale residentie in Portugal willen vestigen.

Met NHR kunnen in aanmerking komende personen fiscaal inwoner worden van een rechtsgebied dat op de witte lijst staat en tegelijkertijd hun belastingverplichting op vele categorieën van inkomsten uit lokale en buitenlandse bronnen gedurende een periode van minimaal 10 jaar wettelijk minimaliseren.

Om als NHR in aanmerking te komen, moet een persoon aan de volgende eisen voldoen:

 • Inwoner zijn van Portugal volgens de nationale wetgeving

&

 • gedurende de afgelopen vijf jaar niet als Portugese ingezetene belast zijn geweest

Om als fiscaal inwoner te worden beschouwd, moet het individu:

 • langer dan 183 dagen in Portugal blijven gedurende het betrokken belastingjaar

of

 • uiterlijk op 31 december van dat jaar een woning in Portugal hebben gekocht of gehuurd met de bedoeling deze als gewone verblijfplaats aan te houden.
 • Portugal heeft meer dan 60 verdragen ter voorkoming van dubbele belasting; inkomsten uit buitenlandse bron zijn daarom vrijgesteld van Portugese inkomstenbelasting op voorwaarde dat: Het in de bronstaat wordt belast volgens het toepasselijke belastingverdrag

of

 • Indien geen verdrag van toepassing is, wordt het inkomen effectief belast in de bronstaat en wordt het niet geacht afkomstig te zijn uit Portugal.
 • Inkomsten uit activiteiten met een hoge toegevoegde waarde uit Portugal worden belast tegen een vast tarief van 20%.
 • Buitenlandse pensioenen worden belast tegen een minimumtarief van 10% (van toepassing op degenen die NHR vestigen na 31 maart 2020).
 • Geen belasting van toepassing op buitenlandse inkomsten, dividenden, huurinkomsten, rente en vermogenswinst indien correct gestructureerd
 • Geen successierechten op goederen die overgaan naar een echtgenoot, nakomelingen of voorouders
 • Geen vermogensbelasting
 • Portugese bedrijven kunnen profiteren van de EU-regels inzake non-discriminatie en de EU-richtlijnen inzake fusies, dividenden, rente en royalty’s, alsook van Portugese verdragen inzake dubbele belasting.
 • We hebben experts bij de hand die u zeer goed kunnen helpen