Portuguese Mortgages

Uw financiële draagkracht en vastgoedwaardering worden als volgt beoordeeld:

Inkomen. Een bank zal een bewijs verlangen van uw huidige inkomsten zoals salarisinkomsten, dividenduitkeringen, beleggingsinkomsten, pensioeninkomsten en huurinkomsten. Deze informatie zal de geldschieter helpen na te gaan of u zich de maandelijkse kosten van uw Portugese hypotheek comfortabel kunt veroorloven. Een bank zal ook rekening houden met het netto-inkomen van elke aanvrager, bevestigd door loon-/pensioenstrookjes, belastingaangifte en bankafschriften.

Bestaande schulden. De kredietgever zal bevestiging vragen door middel van een kredietrapport of een lening/hypotheekverklaring om uw maandelijkse vaste verplichtingen voor bestaande verplichtingen zoals hypotheken, persoonlijke leningen en creditcards te analyseren.

Werkverleden. De kredietverstrekker zal een bewijs van uw huidige werk verlangen in de vorm van een referentiebrief van de werkgever. Als u zelfstandig ondernemer bent zal een bank informatie over uw bedrijf nodig hebben, bevestigd door uw accountant.

 

Krediet geschiedenis. Een bank zal een kredietrapport van uw land van verblijf nodig hebben (indien beschikbaar) en zal ook een controle uitvoeren bij de Bank van Portugal voor eventuele bestaande verplichtingen in het land.

Taxatie van onroerend goed. Een bank zal een onafhankelijke ingenieur opdracht geven uw eigendom te taxeren. Banken lenen momenteel tussen 60-80% van de taxatieprijs. Wij nemen contact op met de sleutelhouder en regelen een bezoek aan de woning met de aangewezen technicus. Wij zorgen ook voor alle noodzakelijke eigendomsdocumenten voor de bank.